Tweedeverblijvers verenigen zich in TWERES.

Het verbod aan tweedeverblijvers om tijdens de Corona-lockdown hun woning of appartement te betrekken heeft veel kwaad bloed gezet. Gouverneurs riepen op om 'ondergedoken' tweedeverblijvers te verklikken, er werden huiszoekingen uitgevoerd en sociale media werden gemobiliseerd om zogenaamde 'mollen' aan te geven. Uit deze kwaadheid en frustratie is in mei 2020 TWERES ontstaan, een groepering van Belgische tweedeverblijvers. Zij waren een van de pleitbezorgers van de juridische procedure die tegen de Belgische Staat werd opgezet met als resultaat dat het verbod snel werd afgevoerd.

TWERES zal actief zijn op 6 domeinen:

  • belangenbehartiging van tweedeverblijvers bij de Overheid of andere bevoegde instanties
  • reageren wanneer stigmatiserende berichten over tweedeverblijvers verschijnen in de pers of op sociale media
  • een strategie ontwikkelen tegen de onrechtvaardige lokale taksen op tweede verblijven in sommige kustgemeenten
  • opzetten van modelcontracten
  • een objectief systeem van kwaliteitsbeoordelingen over syndici in appartementsgebouwen uitwerken
  • het kiesrecht voor tweedeverblijvers uitbreiden (naar analogie van de studenten in universiteitssteden)

TWERES richt zich naar tweedeverblijvers in België. De kostprijs voor aansluiting bedraagt 10 euro per gezin.

Meer info op https://tweres.be/.

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.